Biyo-ilham tasarım nispeten yeni bir terimdir. Daha geniş terimler biyomimetik ve biyomimikridir. Biyo-ilham veren tasarım, hemen hemen her mühendislik alanında yenilikçi teknik çözümler geliştirmek için kullanılmıştır. Biyolojik sistemlerin analiz etme fikri 20. Keto (1960), elektronik, havacılık ve navigasyonda biyo-ilhamlı kontrol ve iletişim uygulamayı önerdi. Bununla birlikte, biyo-ilham veren tasarımın tarihi örnekleri zaten daha fazla uygulama alanı içerir. Örneğin, biyolojik sistemlerin aerodinamiği genellikle paraşütleri veya erken uçan makineleri kavramsallaştırmak için modeller olarak kabul edildi (Nachtigall ve Wisser 2015, s.6). Biyo-ilhamlı tasarımın modern örnekleri makine mühendisliği, mimarlık, endüstriyel tasarım, yazılım mühendisliği, robotik, tıp teknolojisi vb.