Diğer şeylerin yanı sıra, büyük ölçüde yeşil ve çevre dostu olan Çevre şehirlerini geliştirmenin çeşitli yararları vardır. Bunlar arasında verimli arazi kullanımı, habitat koruma ve restorasyon, etkili ulaşım yönetimi ve enerji verimliliği, kaynakların verimli kullanımı, emisyon ve kirlilik kontrolü ve işgalciler için gelişmiş yaşam kalitesi yer almaktadır.

Eko-şehir, çevrenin imkanları içinde yaşama ilkelerinden inşa edilmiş bir şehirdir.

Bir eko-şehrin nihai hedefi, tüm karbon atıklarını ortadan kaldırmak, tamamen yenilenebilir kaynaklarla enerji üretmek ve çevreyi şehir içinde birleştirmektir; bununla birlikte, eko-şehirler de ekonomik büyümeyi teşvik etmeli, yoksulluğu azaltmalı, şehirleri daha yüksek nüfus yoğunluklarına ve dolayısıyla daha yüksek verimliliğe sahip olacak şekilde organize etmeli ve sağlığı iyileştirmelidir.